พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน

โครงสร้างเทศบาลดงคอน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
ศูนย์เยาวชนตำบลดงคอน

การแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบัญญัติตำบลดงคอน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานประชุมสภา อบต.
สรุปผลการดำเนินการ
      จัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

ข้อมูลข่าวสาร
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
การควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
กันยายน - 2562 
พฤ
อา
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
แบบวัดความพึงพอใจ
เช็คอีเมล์

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
สขร.ประจำเดือน สิงหาคม 2562  
สขร. ประจำเดือน สิงหาคม 2562

 
   
   
   
 
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจร หมู่ที่ 3  
ผิวจราจร หมุ้่ 3

 
   
   
   
 
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก  
สายหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน

 
   
   
   
 
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โรงก็บพัสดุ  
โรงเก็บพัสดุ

 
   
   
   
 
ราคากลาง และแบบแปลน งานก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน  
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก e-bidding

 
   
   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลดงคอน (ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

 
   
   
   
 
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงถนน หมู่ 3  
บก 1

 
   
   
   
 
ประกาศราคากลาง โรงเก็บพัสดุ  
โรงเก็บพัสดุ

 
   
   
   
 
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจร หมู่ที่ 3 ตำบลดงคอน (e-bidding)  
e-bidding หมู่ 3 ตำบลดงคอน

 
   
   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลดงคอน (ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ ด้วยวิธี e-bidding)  
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ ก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ

 
   
   
   
 
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก  
บก 1

 
   
   
   
 
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิงฯ  
ประกาศผู้ชนะ

 
   
   
   
 
สขร.ประจำเดือน กรกฎาคม 2562  
สขร.

 
   
   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลดงคอน (โรงจอดรถ)  
ประกาศเทศบาล

 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย