หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน

โครงสร้างเทศบาลดงคอน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
ศูนย์เยาวชนตำบลดงคอน

การแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบัญญัติตำบลดงคอน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานประชุมสภา อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
การควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
กุมภาพันธ์ - 2562 
พฤ
อา
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
แบบวัดความพึงพอใจ
เช็คอีเมล์

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
สขร. ม.ค. 62  
สขร. ม.ค. 62

 
   
   
   
 
ประกาศราคากลาง คสล หมู่ 8  
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8

 
   
   
   
 
ประกาศราคากลาง คสล. หมู่ 13  
ราคากลาง 611,000

 
   
   
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจาะบ่อบาดาล หมู่ 13  
วันชัย

 
   
   
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล. หมู่ 6  
นางสาวปุณณดา กมลจิตรธาดา

 
   
   
   
 
การรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด สร้างวินัยการใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า  
การรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด สร้างวินัยการใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า

 
   
   
   
 
สขร. ธ.ค. 61  
สขร. ธ.ค. 61

 
   
   
   
 
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี 2562  
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี 2562

 
   
   
   
 
ประกาศ e-bidding รั้วหน้าสำนักงาน  
รั้วหน้าสำนักงาน

 
   
   
   
 
สขร. พ.ย. 61  
สขร. พ.ย. 61

 
   
   
   
 
สขร. ต.ค. 61  
สขร. ต.ค. 61

 
   
   
   
 
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง หินคลุก หมู่ 13 ตำบลดงคอน  
หินคลุก หมู่ 13

 
   
   
   
 
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง คสล. หมู่ 13 ตำบลดงคอน  
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13

 
   
   
   
 
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง หินคลุก หมู่ 3 ตำบลดงคอน  
หินคลุก หมู่ 3

 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย