พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน

โครงสร้างเทศบาลดงคอน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
ศูนย์เยาวชนตำบลดงคอน

การแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานประชุมสภา อบต.
สรุปผลการดำเนินการ
      จัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

ข้อมูลข่าวสาร
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
การควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
พฤศจิกายน - 2563 
พฤ
อา
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
แบบวัดความพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลดงคอน
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลดงคอน
เช็คอีเมล์

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ประกาศ ทต.ดงคอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจร หมู่ที่ 16 ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศ ทต.ดงคอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจร หมู่ที่ 16 ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

 
   
   
   
 
ประกาศ ทต.ดงคอน เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563  
ประกาศ ทต.ดงคอน เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

 
   
   
   
 
ประกาศ ทต.ดงคอน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  
ประกาศ ทต.ดงคอน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

 
   
   
   
 
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

 
   
   
   
 
แจ้งสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563  
แจ้งสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

 
   
   
   
 
สขร. เดือน ตุลาคม 2563  
สขร. เดือน ตุลาคม 2563

 
   
   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลดงคอน เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจร หมู่ที่ 16 ตำบลดงคอน (จำนวน 3 สายทาง)  
ประกาศเทศบาลตำบลดงคอน เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจร หมู่ที่ 16 ตำบลดงคอน (จำนวน 3 สายทาง)

 
   
   
   
 
ประกาศราคากลาง งานซ่อมแซมถนนฯ หมู่ 16 (จำนวน 3 สายทาง)  
ประกาศราคากลาง งานซ่อมแซมถนนฯ หมู่ 16 (จำนวน 3 สายทาง)

 
   
   
   
 
ประกาศ กรมเจ้าท่า เรื่อง เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือในวันลอยกระทง พ.ศ.2563  
ประกาศ กรมเจ้าท่า เรื่อง เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือในวันลอยกระทง พ.ศ.2563

 
   
   
   
 
ประกาศ กรมเจ้าท่า เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID) ในวันลอยกระทง พ.ศ.2563  
ประกาศ กรมเจ้าท่า เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID) ในวันลอยกระทง พ.ศ.2563

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนชาวดงคอน ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ สมัครเข้าร่วมโครงการ  
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนชาวดงคอน ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ สมัครเข้าร่วมโครงการ

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การเก็บเงินนอกสถานที่ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564  
ประชาสัมพันธ์การเก็บเงินนอกสถานที่ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564

 
   
   
   
 
เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบระมาณ 2565  
เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบระมาณ 2565

 
   
   
   
 
ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยนาท เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงคอนและนายกเทศมนตรีตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  
ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยนาท เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงคอนและนายกเทศมนตรีตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย