พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน

โครงสร้างเทศบาลดงคอน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
ศูนย์เยาวชนตำบลดงคอน

การแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบัญญัติตำบลดงคอน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานประชุมสภา อบต.
สรุปผลการดำเนินการ
      จัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

ข้อมูลข่าวสาร
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
การควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
มิถุนายน - 2562 
พฤ
อา
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
แบบวัดความพึงพอใจ
เช็คอีเมล์

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย  
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย

 
   
   
   
 
มาตรการในป้องกัน แก้ไข และควบคุมคุณภาพอากาศ  
มาตรการในป้องกัน แก้ไข และควบคุมคุณภาพอากาศ

 
   
   
   
 
รายงานปัญหาหาน้ำเสียในพื้นที่  
.

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาเสพติด  
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาเสพติด

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้า  
ประชาสัมพันธ์วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้า

 
   
   
   
 
สขร. ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  
สขร

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์บำบัดน้ำเสีย  
ประชาสัมพันธ์บำบัดน้ำเสีย

 
   
   
   
 
สขร. ประจำเดือน เมษายน 2562  
สขร.ประจำเดือน เมษายน 2562

 
   
   
   
 
รณรงค์คัดแยกขยะ  
เทศบาลตำบลดงคอนรณรงค์คัดแยกขยะ

 
   
   
   
 
สขร. มี.ค. 62  
สขร. มี.ค. 62

 
   
   
   
 
ผู้ชนะการเสนอราคา คสล. หมู่ 8  
ผู้ชนะการเสนอราคา คสล. หมู่ 8

 
   
   
   
 
ผู้ชนะการเสนอราคา คสล. หมู่ 13  
ผู้ชนะการเสนอราคา คสล. หมู่ 13

 
   
   
   
 
เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีเข้าสภา วันอาทิตย์ที่24 มีนาคม 2562 ไปใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส (ปฎิทินการเลือกตั้ง ส.ส)  
การเลือกตั้งส.ส ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 17.00 น.

 
   
   
   
 
ประกาศ e-bidding ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็กหมู่ 13 ตำบลดงคอน  
ประกาศ e-bidding ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็กหมู่ 13 ตำบลดงคอน

 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย