เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลดงคอน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน
แผนที่ตั้งเทศบาลดงคอน

โครงสร้างเทศบาลดงคอน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
ศูนย์เยาวชนตำบลดงคอน

การแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานประชุมสภา อบต.
สรุปผลการดำเนินการ
      จัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

ข้อมูลข่าวสาร
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
การควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

แบบคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
ธันวาคม - 2564 
พฤ
อา
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลดงคอน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
  อสม. เทศบาลตำบลดงคอน
 
     
 
 
  ความเป็นมาของอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)

 • ความรู้เกี่ยวกับสุขภาและอนามัย
 • สรุปบัญชีให้หรือขาย.pdf


 • คณะกรรมการบริหารงานและสมาชิก(อสม.)

 • ประกาศเทศบาลตำบลดงคอน.pdf
 • งานซ่อมแซมถนนหินคลุก ม. 1.pdf
 • งานซ่อมแซมถนนหินคลุก ม. 3 สายหนอกะโหนน.pdf
 • งานซ่อมแซมถนนหินคลุก ม. 3.pdf
 • งานซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.4.pdf
 • งานซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.5.pdf
 • งานซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.6.pdf
 • งานซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.7.pdf
 • งานซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.8.pdf
 • งานซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.9.pdf
 • งานซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.10.pdf
 • งานซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.11.pdf
 • งานซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.12.pdf
 • งานซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.13.pdf
 • งานซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.14.pdf
 • งานซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.15 สายบ้านนางสมบัติ.pdf
 • งานซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.16.pdf
 • งานซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.15.pdf
 • ใบขาย.pdf
 • ใบเสนอราคา หินคลุก.pdf
 •