พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน

โครงสร้างเทศบาลดงคอน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
ศูนย์เยาวชนตำบลดงคอน

การแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานประชุมสภา อบต.
สรุปผลการดำเนินการ
      จัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

ข้อมูลข่าวสาร
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
การควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
กรกฏาคม - 2563 
พฤ
อา
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
แบบวัดความพึงพอใจ
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลดงคอน
เช็คอีเมล์

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ดูทั้งหมด

นายกเทศมนตรีตำบลดงคอน ออกตรวจเยี่ยมบ้านพังหมู่ที่ 4,8 และ 13

เทศบาลตำบลดงคอนนำโดยนายกวันชัย ยอดดำเนิน และปลัดราเชน กลิ่นหอมเชียง ได้มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอลและแบบอินฟาเรด สบู่เหลวล้างมือให้กับ รพ.สต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ตำบลดงคอน พร้อมกับมอบแอลกอฮอล์ ให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู

แจกหน้ากากหน้าอนามัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดงคอนจำนวน 10134 ชิ้น โดยมี รพ.สต.ทั้ง 3 แห่งในเขตเทศบาลตำบลดงคอนเป็นผู้รับมอบ

กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อมและ สร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2563

ประชาสัมพันน์ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ประกาศ ทต.ดงคอน เรื่องการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลดงคอน
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด
[+] more
 
 
[+] more
คลิก ผลิตภัณฑ์ ขนมกงกลุ่มแม่บ้านหมู่ 7 (บ้านหนองอึดุก)
รายละเอียด  ผลิตภัณฑ์ขนมกง กลุ่มแม่บ้าน หม..
ติดต่อ  คุณมณี มากสำรี กลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 7 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท โทร.084-5752652..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ วัดโคกดอกไม้
รายละเอียด   วัดโคกดอกไม้ หมู่ที่ 3 ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท..
 
ดูทั้งหมด
 
[+] more
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.วังหว้า
คู่มือบริการสำหรับประชาชน
กฎหมายที่เกี่วข้อง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
 
 
 

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
1111
รัฐบาลไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งการปกครองท้องถิ่น โยธาไทย
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร ประชาคมอาเซียน กรมจัดหางาน ชมรมนิติกร