เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลดงคอน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน
แผนที่ตั้งเทศบาลดงคอน

โครงสร้างเทศบาลดงคอน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
ศูนย์เยาวชนตำบลดงคอน

นโยบายอบต.บ้านแค
อำนาจหน้าที่
นโยบายไม่รับของขวัญ
     No Gift Policy

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

รายงานติดตามประเมินผลแผน
เทศบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

เทศบัญญัติตำบลดงคอน
เแผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนการใช้จ่ายงบ
     ประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
 การใช้จ่ายงบประมาณรอบ
6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่าย
   งบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
 การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุรายปี(สขร.)

นโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
   การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหาร
   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
 พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การแถลงนโยบายต่อสภา
รายงานการประชุมสภา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สายตรงนายก
ช่องทางแสดงความคิดเห็น
แผนปฎิบัติการป้องกัน
   ทุจริตประจำปี

รายงานกำกับติดตามการ
  ดำเนินการป้องกันทุจริต
  ประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
   ป้องกันทุจริตประจำปี

ประกาศราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลผู้ชนะ
    การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการตรวจรับงานจ้าง
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานการจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 
คู่มือ/มาตราฐาน
     การปฏิบัติงาน

คู่มือ/มาตราฐาน
     การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลสำรวจความ
     พึงพอใจการให้บริการ

การเสริมสร้างวัฒนธรรม
     องค์กร

แบบวัดความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลดงคอน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
 สำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน
 ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท ๑๗๑๔๐
โทร./โทรสาร ๐๕๖-๔๑๐-๘๓๙

ชื่อ จำเป็นต้องกรอก
อีเมลล์
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด
ใส่รหัสที่ท่านเห็นด้านซ้ายมือลงในช่องนี้
 
   

 
 

No.28
รายละเอียด

เรียน NO27 คุณสุวพัชร์ มณีฉ่ำ ขอให้เขาไปดูในหัวข้อ สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่ ครับ จะมีเอกสารแจ้งรายละเอียดไว้ครับหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 056-410839 ต่อ 119 กองช่าง ครับ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง http://www.dongkon.go.th

เทศบาลตำบลดงคอน  dongkon_dongkon@hotmail.com   180.180.170.158  2020-06-12 15:55:50
   
 

No.27
รายละเอียด

อยากทราบว่าขั้นตอนการขออนุญาติสร้างบ้าน ต้องใช้เอกสารอะไรประกอบการยื่นขออนุญาติบ้างค่ะ ขนาดพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 100 - 130 ตรม. ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

สุวพัชร์ มณีฉ่ำ  photcpc@hotmail.com   58.137.196.40  2020-05-26 17:08:59
   
 

No.25
รายละเอียด

เรียนแจ้งเพื่อพิจารณา ผมทราบมาว่า ที่ สำนักปฏิบัติธรรม "กลิ่นพุทธธรรม" บ้านหนองสมบูรณ์ ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จะทีการจัดงานบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคี หบ่อพระ แบะ ใส่บาตรพระจำนวนมาก ในวันที่ 22มีนาคม2563นี้ กิจกรรมนี้ยังคงจะดำเนินต่อไปโดยไม่คำนึงถึงคำสั่งที่รัฐบาลประกาศ และ สถานการ์ปัจจุบัน จึงต้องการให้ท่านพิจารณาว่าควรทำอย่างไร หากคนจากหลากหลายที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมและมีการแพร่เชื้อcovid-19 จะเป็นสิ่งที่เกินการควบคุม เรียนมาเพื่อพิจารณา ระงับกิจกรรมนี้ ด้วยความเคารพ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

จักรพันธ์ เกษมปราการ  tee2722@yahoo.com   49.230.140.113  2020-03-18 18:33:37
   
 

No.24
รายละเอียด

ขอแบบฟอร์มหนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

นาย ธีรวัฒน์ บัวทอง  mtbtc@yahoo.co.th   61.90.113.146  2019-09-18 12:03:48
   
 

No.22
รายละเอียด

เว็บสีสวยค่ะ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

กัลยกร กัญจาศรีบุญ  nopaketmail@hotmail.com   1.46.38.67  2019-07-03 15:06:45
   
 

No.21
รายละเอียด

รบกวนถามเรื่องเงินตกเบิก ของครูผู้ดูแลเด็กค่ะ จะได้รับมั้ย จะได้รับตอนไหน พวกพนักงานได้รับยิ้มหน้าบานไปแล้ว แล้วสิทธิ์ที่ครูควรได้รับ มีหนังสือแจ้งเรื่องมาตั้งนานแล้ว เมื่อไรจะได้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรบกวนปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะ อย่ามัวแต่เห็นแก่ตัว ทำแต่ผลงานตัวเอง ไม่สนใจคนอื่น มันคือหน้าที่ที่คุนต้องรับผิดชอบ คุนไม่มีสิทธิ์มาใช้คำว่า โชคดี หรือโชคร้าย มันเป็นหน้าที่ที่ต้องทำ ถ้าทำไม่ได้ก้อ ลาออก ไปทำนาอยุ่บ้านนะคะ อย่ามากินภาษีประชาชนแบบนี้ ระวังจะโดนฟ้องร้องไม่รุ้ตัวนะ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

เฟื่องฟ้า    27.55.150.246  2014-09-09 15:33:57
   
 

No.18
รายละเอียด

ขอแผนที่ไปเทศบาลดงคอน เดินทางจากอยูธยา จะไปทางป่าโมกคะ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

สมจิตต์  j.somjit9@gmail.com   182.52.152.186  2013-12-12 19:04:40
   
 

No.16
รายละเอียด

มีความประสงค์ที่จะโอนย้าย ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์ 2 หรือ ตำแหน่งอื่น ที่เทียบเคียงได้ จบ ปวส.ช่างยนต์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล วศ.ม.การผลิตอุตสาหกรรม เบอร์โทรติดต่อกลับ 083-2204509 ความสามารถพิเศษ 1.เขียนแบบ-ออกแบบเครื่องกล 2มิติ และ3มิติ 2.วิศวกรออกแบบเครื่องกล 6 ปี (เอกชน) 3.ครูจ้างสอนช่างยนต์ 2.8 ปี ปัจจุบันทำงานที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ กทม. ตำแหน่งเจ้าพนังงานวิทยาศาสตร์ (เครื่องกล)
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง http://-

นายชนินธ์ พิมพ์ศรี  phimsri_c@hotmail.com   110.164.87.54  2013-06-27 08:41:40