หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน
แผนที่ตั้งเทศบาลดงคอน

โครงสร้างเทศบาลดงคอน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
ศูนย์เยาวชนตำบลดงคอน

การแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานประชุมสภา อบต.
สรุปผลการดำเนินการ
      จัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

ข้อมูลข่าวสาร
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
การควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
เมษายน - 2564 
พฤ
อา
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลดงคอน
เช็คอีเมล์

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
วันส่งมอบหีบบัตร การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลดงคอน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2564


   
   
   
 
โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งเทศบาลตำบลดงคอน
ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2564


   
   
   
 
ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564


   
   
   
 
สัปดาห์รณรงค์ ซ่อม สร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2564
ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2564


   
   
   
 
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลดงคอนทั้ง 16 หมู่บ้าน
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2564


   
   
   
 
ออกเก็บค่าธรรมเนียมขยะ
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2563


   
   
   
 
กำนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถชำระได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ กองคลัง เทศบาลตำบลดงคอน
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2563


   
   
   
 
เทศบาลตำบลดงคอนได้จัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 24 กรกฏาคม 2563


   
   
   
 
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 14 กรกฏาคม 2562


   
   
   
 
โครงการโรงเรียนและครอบครัวและกิจกรรมวันแม่ เพื่อส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัว
ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2562


   
   
   
 
ออกเก็บค่าธรรมเนียมขยะ
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2563


   
   
   
 
นายกเทศมนตรีตำบลดงคอน ออกตรวจเยี่ยมบ้านพังหมู่ที่ 4,8 และ 13
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2563


   
   
   
 
เทศบาลตำบลดงคอนนำโดยนายกวันชัย ยอดดำเนิน และปลัดราเชน กลิ่นหอมเชียง ได้มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอลและแบบอินฟาเรด สบู่เหลวล้างมือให้กับ รพ.สต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ตำบลดงคอน พร้อมกับมอบแอลกอฮอล์ ให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู
ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2563


   
   
   
 
แจกหน้ากากหน้าอนามัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดงคอนจำนวน 10134 ชิ้น โดยมี รพ.สต.ทั้ง 3 แห่งในเขตเทศบาลตำบลดงคอนเป็นผู้รับมอบ
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2563


   
   
   
 
กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อมและ สร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2563
ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2563


   
   
   
 
ประชาสัมพันน์ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562


   
   
   
 
ประกาศ ทต.ดงคอน เรื่องการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลดงคอน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562


   
   
   
 
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562


   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย