หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน

โครงสร้างเทศบาลดงคอน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
ศูนย์เยาวชนตำบลดงคอน

การแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบัญญัติตำบลดงคอน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานประชุมสภา อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
การควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
ธันวาคม - 2561 
พฤ
อา
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
แบบวัดความพึงพอใจ
เช็คอีเมล์

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ดูทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพนักงานเทศบาลให้มีจิตสำนึกร่วมรณรงค์ในการใช้น้ำอย่างประหยัด

ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561

ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2563

วันสงกรานต์ 13 เมษายน 2561

ตารางออกให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี 2561
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด
[+] more
 
 
[+] more
คลิก ผลิตภัณฑ์ ชุดลิเกไทย
รายละเอียด  ผลิตภัณฑ์ชุดลิเกไทย บ้านหนองสม..
ติดต่อ  คุณสมชาย มาลัย บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ 15 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 089-5648655..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ วัดโคกดอกไม้
รายละเอียด   วัดโคกดอกไม้เป็นวัดประจำตำบลดงคอน มีหลวงพ่อพร้า เป็นเจ้าอาวาส ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท โทร..
 
ดูทั้งหมด
 
[+] more
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.วังหว้า
แบบวัดความพึงพอใจ
คืนความสุขให้คนในชาติ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
 
 
 

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
1111
รัฐบาลไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งการปกครองท้องถิ่น โยธาไทย
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร ประชาคมอาเซียน กรมจัดหางาน ชมรมนิติกร