หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน

โครงสร้างเทศบาลดงคอน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
ศูนย์เยาวชนตำบลดงคอน

การแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานประชุมสภา อบต.
สรุปผลการดำเนินการ
      จัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

ข้อมูลข่าวสาร
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
การควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
มีนาคม - 2564 
พฤ
อา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลดงคอน
เช็คอีเมล์

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ดูทั้งหมด


สัปดาห์รณรงค์ ซ่อม สร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2564

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลดงคอนทั้ง 16 หมู่บ้าน

ออกเก็บค่าธรรมเนียมขยะ

กำนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถชำระได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ กองคลัง เทศบาลตำบลดงคอน

เทศบาลตำบลดงคอนได้จัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด
[+] more
 
 
[+] more
คลิก ผลิตภัณฑ์ พริกแกง กลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 2 (บ้านดาบ)
รายละเอียด  ผลิตภัณฑ์พริกแกง เช่น พริกแกงเ..
ติดต่อ  กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดาบ ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ วัดโคกดอกไม้
รายละเอียด   วัดโคกดอกไม้ หมู่ที่ 3 ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท..
 
ดูทั้งหมด
 
[+] more
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลดงคอน
คู่มือบริการสำหรับประชาชน
กฎหมายที่เกี่วข้อง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
  แบบวัดความพึงพอใจ
ปปช.
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
อุทาหรณ์จากคดีศาลปกครอง
 
   

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
1111
รัฐบาลไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งการปกครองท้องถิ่น โยธาไทย
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร ประชาคมอาเซียน กรมจัดหางาน ชมรมนิติกร