พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน

โครงสร้างเทศบาลดงคอน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
ศูนย์เยาวชนตำบลดงคอน

การแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบัญญัติตำบลดงคอน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานประชุมสภา อบต.
สรุปผลการดำเนินการ
      จัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

ข้อมูลข่าวสาร
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
การควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
มิถุนายน - 2563 
พฤ
อา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
แบบวัดความพึงพอใจ
เช็คอีเมล์

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ดูทั้งหมด

เทศบาลตำบลดงคอนนำโดยนายกวันชัย ยอดดำเนิน และปลัดราเชน กลิ่นหอมเชียง ได้มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอลและแบบอินฟาเรด สบู่เหลวล้างมือให้กับ รพ.สต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ตำบลดงคอน พร้อมกับมอบแอลกอฮอล์ ให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู

แจกหน้ากากหน้าอนามัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดงคอนจำนวน 10134 ชิ้น โดยมี รพ.สต.ทั้ง 3 แห่งในเขตเทศบาลตำบลดงคอนเป็นผู้รับมอบ

กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อมและ สร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2563

ประชาสัมพันน์ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ประกาศ ทต.ดงคอน เรื่องการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลดงคอน

เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด
[+] more
 
 
[+] more
คลิก ผลิตภัณฑ์ พริกแกง กลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 2 (บ้านดาบ)
รายละเอียด  ผลิตภัณฑ์พริกแกง เช่น พริกแกงเ..
ติดต่อ  กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดาบ ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ วัดทุ่งกระถิน
รายละเอียด   วัดทุ่งกระถิน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท..
 
ดูทั้งหมด
 
[+] more
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.วังหว้า
แบบวัดความพึงพอใจ
กฎหมายที่เกี่วข้อง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
 
 
 

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
1111
รัฐบาลไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งการปกครองท้องถิ่น โยธาไทย
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร ประชาคมอาเซียน กรมจัดหางาน ชมรมนิติกร